Procedura

Jak wygląda proces inwestycyjny?

Etap 1 - Zgłoszenie

Najpierw liczymy na to, że zainteresują nas Państwo swoim projektem (pomysłem). Najskuteczniej można to zrobić, przesyłając nam krótki dokument opisujący projekt.
Przy sporządzaniu tego dokumentu mogą się Państwu przydać Wskazówki, zawierające propozycję struktury modelu biznesowego oraz charakterystykę jego elementów. Zamieszczamy tam również szablon takiego dokumentu - ZGŁOSZENIE PROJEKTU.

Do dokumentu tego mogą Państwo załączyć dodatkowe materiały, np.: prezentacje, arkusze kalkulacyjne, harmonogramy, filmy itp.

Przygotowany dokument wraz z ewentualnymi dodatkowymi załącznikami prosimy przesłać na adres: mbm@mbmconceptlab.com.


Etap 2 - Ocena

Wstępna ocena projektu zajmuje nam zwykle około tygodnia. Jeżeli będzie to wymagało więcej czasu, skontaktujemy się z Państwem i określimy termin zakończenia wstępnej analizy.

Oceniając projekt na tym etapie, skupiamy się na treści dokumentu ZGŁOSZENIE PROJEKTU, a w razie potrzeby sięgamy do informacji ujętych przez Państwa w załącznikach.


Etap 3 - Wstępna decyzja

Po wstępnej ocenie powiadomimy Państwa o naszej decyzji. Może być pozytywna i wówczas zaprosimy Państwa do rozmowy o dalszych działaniach. Może się zdarzyć, że decyzja będzie negatywna, tzn. nie będziemy zainteresowani nawiązaniem współpracy.

Możliwe jest również, że poprosimy Państwa o dodatkowe informacje i dopiero po ich uzyskaniu podejmiemy decyzję.


Etap 4 - Analiza i ostateczna decyzja inwestycyjna

Rozmowy o dalszych działaniach, które przygotują naszą współpracę. Na tym etapie procesu inwestycyjnego wypracowywane są rozwiązania, które stanowić będą podstawy przyszłej współpracy.

Chodzi tutaj zarówno o założenia biznesowe projektu, strategię jego finansowania, jak i wypracowanie formy organizacyjno-prawnej podmiotu, w ramach którego będziecie Państwo projekt realizować.


Etap 5 - Realizacja inwestycji

Wchodzimy w fazę realizacji lub kolejnego etapu rozwoju projektu. Razem z Państwem tworzymy lub rozwijamy podstawy organizacyjno-prawne dla jego realizacji. Podpisujemy umowę spółki, rejestrujemy ją w KRS itd. Generalnie, wykonujemy szereg kroków dla zapewnienia sprawnego funkcjonowania podmiotu realizującego projekt.

Współpracujemy w opracowaniu (aktualizacji) koncepcji przedsięwzięcia, strategii biznesowej, planów rozwoju i organizacji istotnych dla działalności spółki procesów biznesowych. Współtworzymy plany realizacyjne oraz związane z nimi harmonogramy i prognozy budżetowe.

Najważniejsze jest, że projekt rozpoczyna nowe życie lub nowy etap rozwoju. Razem tworzymy warunki dla jego realizacji.

Copyright: 2012-2017 MBM Seed Fund, 2017-2020 MBM Concept Lab